Primăria Caţa județul Brașov

Hotărâri de consiliu (2018)

28/11/2018 HCL 86/2018 privind actualizarea indicatorilor technico-economici privind proiectul ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV

28/11/2018 HCL 85/2018 privind utilizarea sumei de 17000 lei pentru cadouri de Crăciun pentru elevii Şcolii Gimnaziale Drăuşeni şi a Şcolii Gimnaziale Caţa

28/11/2018 HCL 84/2018 privind aprobarea listei preţurilor cu amănuntul la masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se va valorifica cu vânzare directă către populaţie şi către instituţiile publice de interes local

28/11/2018 HCL 83/2018 privind aprobarea preţurilor de referinţă pe specii, grade de accesibilitate şi sortimente dimensionale valabile începând cu 01.01.2019 aplicabile fundamentării preţurilor

28/11/2018 HCL 82/2018 privind achiziţionarea unui serviciu de promovare şi prezentare a edilităţilor Comunei Caţa

28/11/2018 HCL 81/2018 privind dezmembrarea imobilului situat în sat Drăuşeni, str. Principală nr. 147, Comuna Caţa, judeţul Braşov, înscris în Cartea Funciară nr. 101143

28/11/2018 HCL 80/2018 privind aprobarea achiziţionării aplicaţiei informatice REGISTRU AGRICOL-Web din cadrul pachetului informatic APLxPERT

28/11/2018 HCL 79/2018 privind modificarea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Caţa

28/11/2018 HCL 78/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 - şedinţa ordinară noiembrie 2018

28/11/2018 HCL 77/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Caţa, pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018, ianuarie-februarie 2019)

01/11/2018 HCL 76/2018 privind aprobarea depunerii proiectului POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

29/10/2018 HCL 75/2018 privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 5.000 mp situat în satul Caţa în proprietatea Parohiei Evanghelice - Caţa

29/10/2018 HCL 74/2018 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa ''Sf. Ap. Petru şi Pavel'' din satul Paloş, comuna Caţa

29/10/2018 HCL 73/2018 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă ”Buna Vestire” din satul Beia, comuna Caţa

29/10/2018 HCL 72/2018 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii a drumului de exploatare ce leagă satul Caţa de pădurea Comunei Caţa (continuarea străzii Târgului)

29/10/2018 HCL 71/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

29/10/2018 HCL 70/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al CL pentru şedinţa din data de 29.10.2018

28/09/2018 HCL 69/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

28/09/2018 HCL 68/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Caţa în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Drăuşeni, pentru anul şcolar 2018-2019

28/09/2018 HCL 67/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Caţa în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Caţa, pentru anul şcolar 2018-2019

28/09/2018 HCL 66/2018 privind aprobarea lucrărilor de proiectare pentru repararea Drumului Auto Forestier-Fild (FE 004) şi Crepuri-Sobrihan (FE 005)

14/09/2018 HCL 65/2018 privind aprobarea lucrarilor de reparare a infrastructurii străzii perpendicular strazii Avram Iancu, sat Paloş, comuna Caţa

14/09/2018 HCL 64/2018 privind repararea conductei de apă care alimentează crepurile din satul Paloş, comuna Caţa

14/09/2018 HCL 63/2018 privind achiziţionarea unui serviciu juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

14/09/2018 HCL 62/2018 privind aprobarea lucrărilor de reparare a infrastructurii străzii Ungher-Strada Luncii, sat Paloş, comuna Caţa

14/09/2018 HCL 61/2018 privind aprobarea plăţii facturilor pentru Biroul expert contabil Sîrbu Daniela Maria

14/09/2018 HCL 60/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018