Primăria Caţa județul Brașov

Colectarea și selcția deșeurilor

SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

     Ȋn conformitate cu Legea 211/2011, art.14 alin (1), referitor la obligaţia precolectării deşeurilor de către producători şi depunerea acestora separtă spre colectare, SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, în calitare de prestator de servicii de salubrizare, vă informează că începând cu data de 01.02.2020 se modifică modul şi ritmul de colectare al deşeurilor. Ȋncepând cu această dată deşeurile municipale şideşeurile reciclabile se colectează din două în două săptămâni, depuse separat, conform graficului de lucru anexat.Vă atenţionăm că deşeurile nesortate nu se vor mai ridica!

          Deşeurile se depun spre colectare preselectare şi separate: deşeurile municipale se depun în recipiente inscripţionate cu menţiunea “MENAJER”, iar deşeurile reciclabile ( plastic, hârtie, sticlă, metal, etc. ) se depun spre colectare în recipiente inscripţionate cu menţiunea “RECICLABIL”.

Colectarea deşeurilor rezultate din gospodării se realizează selectiv, după cum urmează:

1.     Pubela inscripţionată “MENAJER” va conţine DEŞEURI MUNICIPALE.

-         această categorie cuprinde deşeurile rezultate din gospodărie, adică: scutece de unică folosinţă, şerveţele folosite, resturi de mâncare ( carne şi peşte crude sau gătite, resturi de produse lactate, ouă întregi, grăsimi animale şi vegetale, coji, fructe, legume, oase, etc ),praful adunat din casă,conţinutul sacului de la aspirator, resturi de conserve ( fără ambalaj), filtre de cafea, veselă de unică folosinţă foarte murdară, mucuri de ţigară, cioburi de ceramică sau porţelan, reziduurile animalelor de companie, cenuşa de la sobe, etc.

-         RESTURILE MENAJERE SE DEPUN DOAR ȊN PUNGI BIODEGRADABILE ( respectiv saci menajeri sau saci de hârtie), NU ȊN PUNGI DE PLASTIC

-         Aceste deşeuri se colectează din două în două săptămâni !

2.     Pubela inscripţionată “RECICLABIL” va conţine DEŞEURI RECICLABILE.

-         această categorie cuprinde deşeurile care nu sunt biodegradabile şi care contaminează solul, adică:

PET-uri şi plastic:pet-uri( se golesc de conţinutînainte de a fi depozitate), folii şi ambalaje din plastic, cutii din plastic ( iaurt, lapte,...), pungi din plastic

Conserve şi ambalaje din metal:conserve (se golesc de conţinut înainte de depozitare), doze de aluminiu, doze de la spray, folie de aluminiu, orice recipient din metal

Hârtie şi carton:hârtie,ambalaje din hârtie şi carton (de la dulciuri, de la diferite produse alimentare şi nealimentare),carton pliat ( cutiile de carton se vor plia pentru a reduce volumul de depozitare ), cărţi, caiete, reviste, pliante

Deşeuri electrice şi electrocasnice ( se depun spre colectare împreună cu deşeurile reciclabile sau se pot aduce la sediul nostru din Rupea, zilnic între orele 08.00 – 16.00)

Sticlă:sticle,borcane (se vorgoliînainte de a fi aruncate )

-          Aceste deşeuri se colectează din două în două săptămâni!

     Deşeurile rezultate din grădini ( iarbă, resturi de plante, frunze, etc. ) nu se depozitează în recipientele pentru deşeurile menajere ( dacă sunt depozitate în aceste recipiente, nu se vor colecta).Aceste deşeuri sunt biodegradabile şi fiecare producător de deşeuri care locuieşte la casă este obligat să realizeze compost în propria grădină sau să solicite, contra cost, saci pentru depozitarea acestor resturi vegetale şi încredinţarea acestora spre colectare firmei de salubrizare.

URMĂTOARELE DEŞEURI SE COLECTEAZĂ LA SOLICITARE, CONTRA COST:

-         Resturi din demolări                      -   Anvelope             

-         Îmbrăcăminte                                 -  Mobilier

          Orice tip de deşeuri voluminoase sau rezultate din activităţi ocazionate de curăţenie sau renovare, se pot aduce la sediul nostru zilnic.

    Vă atenţionăm că în conformitate cu Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor şi conform regulamentului de salubrizare a comunei Caţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Rupea nr. 8/27.01.2017 toţi locuitorii oraşului sunt obligaţi să deţină contract pentru serviciile de salubrizare pentru a putea beneficia de aceste servicii.

    Conform Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 15/12.04.2017 pentru persoanele care refuză încheierea unui contract pentru serviciile de salubrizare sau pentru nedeclararea tuturor membrilor din locuinţe se instituie o taxă specială, în cuantum de 20 lei/persoană/lună, taxă impusă de către Primăria Rupea.

    Depozitarea sau abandonarea deşeurilor produse în gospodării în locuri nepermise, cât şi incendierea acestora, este interzisă şi reprezintă contravenţie care se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei cf. Legii 211/2011, art.61 (1).

    Nu se colectează de către unitatea noastră gunoiul de grajd,crengile, rumeguşul, pietrişul stradal, etc. Aceste deşeuri se pot depozita doar pe proprietăţile private  ( nu pe domeniul public ).

    Vă aducem la cunoştinţă faptul că dacă nu se respectă condiţiile impuse de lege pentru separarea deşeurilor de către beneficiar, DEŞEURILE NU VOR MAI FI RIDICATE sau vor fi colectate contra unui tarif mai mare.

                      Vă mulţumim pentru înţelegere !