Primăria Caţa județul Brașov

Hotărâri de consiliu (2019)

31 / 05 / 2019 HCL 39/2019 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cața, pe o perioadă de trei luni (iunie-august)

31 / 05 / 2019 HCL 38/2019 Privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractele de pășunat încheiate în anii 2017, 2018 și 2019 - Punctul III modalități de plată

31 / 05 / 2019 HCL 37/2019 Privind aprobarea închirierii actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii, proiectare și execuție de lucrări nr.27/20.08.2018

31 / 05 / 2019 HCL 36/2019 Privind actualizarea devizului general la obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă în comuna Cața, județul Brașov” privind actualizarea valorii contractului ca urmare a prevederilor OUG 114/2018

31 / 05 / 2019 HCL 35/2019 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2019 și devizele de lucrări pentru regenerarea pădurilor, paza și protecție, PSI, lucrări de îngrijire și punere în valoare a masei lemnoase pe anul 2019 a R.P.L.P MĂIERUȘ RA

31 / 05 / 2019 HCL 34/2019 Privind adoptarea situațiilor financiare - raport de gestiune și venituri și cheltueli pe anul 2018 a RPLP Măieruș RA

31 / 05 / 2019 HCL 33/2019 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritpriul Comunei Cața, județul Brașov pentru anul 2019

28 / 03 / 2019 HCL 19/2019 privind aprobarea modului de valorificare a lemnului rotund carpen = 24 cm cls. C

28 / 03 / 2019 HCL 18/2019 cu privire la însușirea contractelor de vânzare-cumpărare nr. 56 din 04.03.1997, nr. 70 din 17.03.1997, nr. 74 din 17.03.1997, nr. 83 din18.03.1997, nr. 88 din 20.03.1997..

28 / 03 / 2019 HCL 17/2019 privind modificarea salariului, domnului DODO Arpad Viorel, consilierul primarului Comunei Cața

28 / 03 / 2019 HCL 16/2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru beneficiarii utilizatori - persoane juridice și instituirea altor taxe locale speciale

11 / 03 / 2019 HCL 15/2019 privind aprobarea participării Comunei Cața în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

22 / 02 / 2019 HCL 12/2019 privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuiesc efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

22 / 02 / 2019 HCL 14/2019 privind aprobarea reînnoirii contractului încheiat cu S.C. Vodafone România SA cu privire la servicii de comunicații electronice

22 / 02 / 2019 HCL 13/2019 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice

22 / 02 / 2019 HCL 11/2019 privind aprobarea prelungirii prin acte adiționale a contractelor de prestări servicii cu nr. 204.04.2018, 304.04.2018, 404.04.2018, 504.04.2018, 704.04.2018 și 904.04.2018

22 / 02 / 2019 HCL 10/2019 privind inițierea procedurii de închiriere, concesionare a suprafețelor de pajiști disponibile din proprietatea privată a Comunei Cața

22 / 02 / 2019 HCL 9/2019 privind aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență technică software și consultanță pentru aplicațiile FOREXEBUG și FINANȚE

22 / 02 / 2019 HCL 8/2019 privind aprobarea modificării listei preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se va valorifica către agenţii economici aprobată prin HCL nr. 84 din 2018

22 / 02 / 2019 HCL 7/2019 privind indexarea chiriilor aferente contractelor relative la bunurile imobile ce aparțin sau se află în administrarea Comunei Cața

22 / 02 / 2019 HCL 6/2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ''ISO MEDIU'' ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

22 / 02 / 2019 HCL 5/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Caţa, pentru o perioadă de trei luni (martie-mai 2019)

21 / 01 / 2019 HCL 4/2019 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Cața

21 / 01 / 2019 HCL 3/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, la nivelul Comunei Cața

08 / 01 / 2019 HCL 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a excedentului bugetului activității finanțate integral din venituri proprii din anul 2018 în anul 2019

08 / 01 / 2019 HCL 1/2019 privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2019