Primăria Caţa județul Brașov

HCL 35/2019 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2019 și devizele de lucrări pentru regenerarea pădurilor, paza și protecție, PSI, lucrări de îngrijire și punere în valoare a masei lemnoase pe anul 2019 a R.P.L.P MĂIERUȘ RA