Primăria Caţa județul Brașov

HCL 36/2019 Privind actualizarea devizului general la obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă în comuna Cața, județul Brașov” privind actualizarea valorii contractului ca urmare a prevederilor OUG 114/2018