Primăria Caţa județul Brașov

Dispozițiile Autorității Executive (2020)

05/02/2020 47 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la Primăria Comunei Cața, județul Brașov în prioada 05.02.2020-06.02.2020

31/01/2020 46 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dnei Mezei Tanuska

31/01/2020 45 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dlui Szoke Balazs

31/01/2020 44 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dlui Bilibok Gavril

31/01/2020 43 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dnei Kalo Maria

31/01/2020 42 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dnei Boldijar Maria

31/01/2020 41 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dnai Cadar Emma

31/01/2020 40 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dlui Cozac Gheorghe Rosalim

31/01/2020 39 - Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne dlui Molnar Janos

31/01/2020 38 - Privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Demeter Karoly

31/01/2020 37 - Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru Kadar Levente

31/01/2020 36 - Privind aprobarea în plată a ajutorului social pentru Filip Luminița Hilda

31/01/2020 29-35 Privind încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea familiei

31/01/2020 28 - Privind anngajarea doamnei Diți Ana Petruța în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Diți Șerban - Cristian

31/01/2020 27 - Privind anngajarea domnului Pachiu Constantin în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pachiu Constantin Alexandru

29/01/2020 26 - Privind modificarea numelui de familie al reclamantei Palmeș Eduanna Alexandra din certificatul de căsătorie

23/01/2020 25 - Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință ordinară din 31.01.2020

23/01/2020 24 - Privind sistarea îndemnizația lunare de handicap, acordat domnului Gaspar Silvester

20/01/2020 11-23 - Privind majorarea salariului de bază lunar brut a asistenților personali

20/01/2020 2-10 - Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și complementările ulterioare

06/01/2020 1 - Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință extraordinară