Primăria Caţa județul Brașov

47 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la Primăria Comunei Cața, județul Brașov în prioada 05.02.2020-06.02.2020