Primăria Caţa județul Brașov

Dispozițiile Autorității Executive (2019)

30 / 12 / 2019 259-266/2019 Asistență socială (date cu caracter personal)

23 / 12 / 2019 258/2019 Privind modificarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2019

18 / 12 / 2019 257/2019 Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință ordinara din data de 30.12.201

16 / 12 / 2019 256/2019 Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință extraordinară din data de 19.12.2019

09 / 12 / 2019 254-255/2019 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate

29 / 11 / 2019 253/2019 Privind stabilirea cuantumului salariului lunar brut, începând cu data de 01.12.2019 a doamnei Buzatu Emilia-Cilla

29 / 11 / 2019 252/2019 Privind stabilirea cuantumului salariului lunar brut, începțnd cu data de 1 decembrie 2019 a doamnei Mate Orsolya, agent turim

29 / 11 / 2019 251/2019 Privind acordarea îndemnizației lunare pentru domnul Demeter Laszlo, persoană cu handicap grav

29 / 11 / 2019 243-250/2019 Dispoziții cu caracter individual (Asistența Sociala)

29 / 11 / 2019 242/2019 Privind delegarea de atribuții de serviciu cu acordul salariatului a doamnei Ciolan Maria Alina

29 / 11 / 2019 241/2019 Privind delegarea atribuțiilor de serviciu cu acordul salariatului a doamnei Buzatu Emilia-Cilla

29 / 11 / 2019 240/2019 Privind acordarea îndemnizației lunare pentru numita Țeco Reveica

27 / 11 / 2019 239/2019 Privind reconstituirea actului de nastere al numitului Jonas Denes

18 / 11 / 2019 238/2019 Privind angajarea doamnei Hechel Roxana Corina în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hechel Ana

18 / 11 / 2019 237/2019 Privind convocare Consiliului Local Cața în ședință ordinară

18 / 11 / 2019 236/2019 Privind acordarea îndemnizației de hrană, începând cu data de 01.12.2019 doamnei Mate Orsolyan angajată în funcția de agent de turism

14 / 11 / 2019 235/2019 privind constituirea grupului de lucru local POAD (date cu carater personal)

14 / 11 / 2019 234/2019 cu privire la desemnarea doamnei Tudosă Marcela, referat superior în calitate de responsabil cu probleme de arhive din cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

07 / 11 / 2019 232-233/2019 Privind modificarea dreptului la tichete sociale stabilit copiilor din familii defavorizate (dispoziții cu caracter personal)

05 / 11 / 2019 231/2019 Privind organizarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv deținute de Comuna Cața pe anul 2019

31 / 10 / 2019 218-230/2019 Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

24 / 10 / 2019 217/2019 Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință ordinară din data de 31.10.2019, ora 14:00, în sala de ședință a Consiliului Local Cața din cadrul Pri,ăriei Comunei Cața

18 / 10 / 2019 216/2019 Privind reluarea activității și reîncadrarea doamnei Mate Orsolya în funcția de Agent de Turism în cadrul compartimentului Turism

16 / 10 / 2019 215/2019 Privind delegarea cu caracter temporar a doamnei Csinta Ilena în funcția publică de conducere de secretar general al Comunei Cața, începând cu data de 17.10.2019

10 / 10 / 2019 211-2014/2019 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional aordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate în luna Septembrie (date cu caracter personal)

07 / 10 / 2019 210/2019 Privind modificarea în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Cața pe anul 2019

07 / 10 / 2019 209/2019 Privind revocarea Dipoziției nr. 186/04.09.2019, privind modificarea în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Cața pe anul 2019

07 / 10 / 2019 208/2019 Privind convocarea Consiliului Local Cața în ședință extraordinară din data de 10.10.2019, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Cața din cadrul Primăriei Comunei Cața

30 / 09 / 2019 193 - 207 -Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

29 / 09 / 2019 191 - Privind acordul de prelungire a contractului individual de muncă

29 / 09 / 2019 192 Privind prelungirea delegării de atribuții pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 30.09.2019

25 / 09 / 2019 190 - Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achiziții pentru obiectiv ”Modernizarea drumuri in Comuna Cața, județul Brasov”

24 / 09 / 2019 188 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în Comuna Cața, județul Brașov, pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

24 / 09 / 2019 189 - Privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Comsiliul Local al comunei Cața și Primăria Comunei Cața

09 / 09 / 2019 187 Convocare Consiliul Local Cața, ăn ședință extraordinară din data de 11.09.2019, ora 15.00

04 / 09 / 2019 186 - Privind modificarea în cadrul aceluiași capitol al bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Cața

02 / 09 / 2019 184 - Privind revocarea dispozitiei 167/2019 privind desemnarea persoanei care va ăndeplini sarcinile de secretar al Comunei Cața

02 / 09 / 2019 185 cu privire la desemnarea persoanei care va îndeplini sarcinile de secretar al Comunei Cața

30 / 08 / 2019 168-183 Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

26 / 08 / 2019 167 Privind desemnarea persoanei care va îndeplini sarciniile de secretar al Comunei Cața

19 / 08 / 2019 166 - Convocarea Consiliului Local Cața, în ședință ordinară din data de 23.08.2019, ora 09.00

03 / 08 / 2019 165 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la Primăria Comunei Cața, județul Brașov, în perioada 03.08.2019, ora 09.00-24.00

31 / 07 / 2019 159-164 - Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

30 / 07 / 2019 158 - Prving angajarea unui asistent personal

29 / 07 / 2019 157 - Privind prelungirea delegării de atribuții pe o perioadă de 60 zile.

29 / 07 / 2019 156/2019 Privind prelungirea contractului individual de muncă a doamnei Buzatu Emilia - Cilla

23 / 07 / 2019 155/2019 Privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară din data de 30.07.2019, ora 13,00

19 / 07 / 2019 154/2019 - privind constituirea Comisiei de recepție privind legalizarea construcției ”Cămin Cultural - sat Drăușeni”

08 / 07 / 2019 148/2019 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la primăria comunei Cața în perioada 08.07.2019

08 / 07 / 2019 149/2019 - Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cața, în ședință extraordinară în data de 12.07.2019, ora 10,00

03 / 07 / 2019 147/2019 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la primăria comunei Cața în perioada 03.07.2019 - 04.07.2019

28 / 06 / 2019 133-146/2019-Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

27 / 06 / 2019 132/2019 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la primăria comunei Cața în perioada 27.06.2019 - 28.06.2019

21 / 06 / 2019 131/2019 Privind convocarea Consiliului Local al Comunei CAȚA, în ședință ordinară în data de 28.06.2019, ora 10.00

18 / 06 / 2019 129/2019 - Privind luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Codul Etic și de Integritate a salariațiilor

18 / 06 / 2019 130/2019 Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cața, în ședință extraordinară în data de 21.06.2019, ora 10.00

03 / 06 / 2019 124/2019 - Privind Codul Etic a salariațiilor, funcționarilor publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cața

03 / 06 / 2019 125/2019- Privind desemnarea consilierului etic

03 / 06 / 2019 126/2019 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la primăria comunei Cața în perioada 03.06.2019 - 04.06.2019

31 / 05 / 2019 107/2019 - Privind prelungirea delegări de atribuții pe o perioadă de 60 zile a dnei Ciolan Maria Alina

31 / 05 / 2019 109/2019-Privind prelungirea contractului individual de muncă a doamnei Buzatu Emilia Cilla

31 / 05 / 2019 108/2019 - Privind instituirea serviciului de permanență cu personal corespunzător la primăria comunei Cața în perioada 31.05.2019 - 01.06.2019

31 / 05 / 2019 110-123/2019-Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

29 / 05 / 2019 105/2019 - Convoacare CL Cata - ședință ordinară din 31.05.2019

23 / 05 / 2019 106/2019 - Privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul actelor administrative

16 / 05 / 2019 104/2019-Privind componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial in cadrul Primariei Comunei Cata

07 / 05 / 2019 103/2019-Privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

07 / 05 / 2019 102/2019-Privind instituirea serviciului de permanenta cu personal corespunzator la primaria comunei Cata, judetul Brasov, in perioada 07.05.2019-08.05.2019

02 / 05 / 2019 101/2019-Privind delegarea d-lui Kelemen Deines, ca persoana responsabila cu evidenta si emiterea autorizatiilor de functionare acordate operatorilor economici de pe raza Comunei Cata

24 / 04 / 2019 100/2019-Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in Comuna Cata, judetul Brasov, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019

19 / 04 / 2019 92-99/2019 Disoizitii cu caracter individual (asistenta sociala)

18 / 04 / 2019 91/2019-Privind convocarea Consiliului Local Cata, in sedinta ordinara in data de 24.04.2019

15 / 04 / 2019 90/2019-Privind delegarea cu caracter temporar a doamnei Csinta Ilena in functie publica de conducere de secretar al Comunei Cata, incepand cu data de 16 aprilie 2019

15 / 04 / 2019 89/2019-Privind aprobarea transferului, a doamnei Guignard Roxana in functie publica de conducere de secretar al Comunei Vulcan

05 / 04 / 2019 86-88/2019 Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

01 / 04 / 2019 85/2019 -Privind stabilirea cuantumului salariului lunar brut a dnl Dodo Arpad Vorel

29 / 03 / 2019 67-84/2019-Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

29 / 03 / 2019 65/2019-Privind prelungirea delegarii de atributii a doamnei Ciolan Maria-Alina

28 / 03 / 2019 66/2019-Privind prelungirea contractului individua de munca a doamnei Buzatu Emilia Csilla

22 / 03 / 2019 64/2019 - Convocare CL Cața - ședința ordinară din 28.03.2019

14 / 03 / 2019 63/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

13 / 03 / 2019 62/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

12 / 03 / 2019 60-61/2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

08 / 03 / 2019 59/2019 - Privind numirea comisiei de evaluare şi examinare a partenerilor în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat - proiect Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc

07 / 03 / 2019 58/2019 - Convocarea CL Cața - ședința extraordinară din 11.03.2019

07 / 03 / 2019 57/2019 - Privind modificarea indemnizațiilor lunare brute ale primarului și viceprimarului Comunei Cața, respectiv a salariilor de bază lunare brute ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Pr

06 / 03 / 2019 56/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

28 / 02 / 2019 46-55/2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

28 / 02 / 2019 45/2019 - Privind acordarea indemnizației de hrană funcționarilor publici, personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Cața și asistenților personali ai persoanelor cu handicap

28 / 02 / 2019 44/2019 - Privind delegarea exercitării unor atribuții dl. KELEMEN Deines, viceprimarul Comunei Cața, jud. Brașov

27 / 02 / 2019 43/2019 - Cu privire la constituirea Comisiei de recepție pentru lucrări, servicii și produse obiect al contractelor de achiziții publice

27 / 02 / 2019 42/2019 - Privind numirea Comisei de evaluare a ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru

26 / 02 / 2019 41/2019 - Privind desemnarea dnei LEON Anastasia în calitate de persoană responsabilă cu realizarea achizițiilor directe în cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

22 / 02 / 2019 40/2019 - Privind constituirea Comisia pentru verificarea respectării încărcăturii de animale,ha,contract, în corelare cu suprafeţele de pajiști utilizate

22 / 02 / 2019 39/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

22 / 02 / 2019 38/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

18 / 02 / 2019 37/2019 - Privind convocarea CL - ședința ordinară din 22.02.2019

13 / 02 / 2019 36/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

12 / 02 / 2019 35/2019 - Privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor în vederea încheierii Contractului de închiriere pentru spațiul situat în localitatea Cața, str. Principală nr. 261, Jud. Brașov

06 / 02 / 2019 33-34/06.02.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

05 / 02 / 2019 32/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

05 / 02 / 2019 31/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual

05 / 02 / 2019 30/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

01 / 02 / 2019 29/01.02.2019 - Cu privire la aprobarea Nomenclatorului arhivistic cu termenele de păstrare a documentelor create de compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Cața

01 / 02 / 2019 28/01.02.2019 - Privind încadrarea în funcția contractuală - Expert local romi, grad profesional referent debutant la Compartimentul asistență socială a doamnei BUZATU Emilia-Csilla

31 / 01 / 2019 18-27/31.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

31 / 01 / 2019 17/31.01.2019 - Privind actualizarea numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de către beneficiarii ajutorului social

28 / 01 / 2019 15-16/28.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual

18 / 01 / 2019 14/18.01.2019 - Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

18 / 01 / 2019 13/18.01.2019 - Privind majorarea salariului de bază lunar brut

15 / 01 / 2019 12/15.01.2019 - Privind convocarea CL- ședința ordinară din 21.01.2019

15 / 01 / 2019 11/15.01.2019 - Cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu problemele de arhivă din cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

15 / 01 / 2019 10/15.01.2019 - Privind prelungirea perioadei de inventariere a patrimoniului Comunei Cața, jud. Brașov

15 / 01 / 2019 09/15.01.2019 - Privind constituirea, în cadrul Primăriei Cața, a comisiei competente pentru efectuarea activității de inspecție fiscală asupra contribuabililor/plătitorilor persoane fizice și juridice

14 / 01 / 2019 8/ 14.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

14 / 01 / 2019 7/14.01.2019 - Privind constituirea Comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Expert local romi

10 / 01 / 2019 4-6/10.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

10 / 01 / 2019 3/10.01.2019 - Privind delegarea de atribuții pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 1.2.2019, a doamnei CIOLAN Maria-Alina, angajată în calitate de expert romi – Compartimentul asistență socială

07 / 01 / 2019 2/07.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual

04 / 01 / 2019 1/04.01.2019 - Privind convocarea CL - ședința extraordinară din 08.01.2019