Primăria Caţa județul Brașov

Indicatorii cu privire la execuția bugetelor locale pe trimestrul IV 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetelor locale pe trimestrul IV 2019, stabiliți în baza ordinului comun al Ministrului Administrației și Internilor și Ministrul Finanțelor Publice nr.244/2651/2010