Primăria Caţa județul Brașov

1 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.12.2019