Primăria Caţa județul Brașov

16 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2020, Consiliul Local al Comunei Cața întrunit în ședință extraordinară în data de 04.03.2020