Primăria Caţa județul Brașov

17-Privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Cața pentru anul 2020 și aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii