Primăria Caţa județul Brașov

2 - Privind aprobarea utilizării exedentului bugetului local și a excedentului bugetului activității finanțate integral din venituri proprii din anul 2019 în anul 2020