Primăria Caţa

județul Brașov

29/05/2019 105/2019 - Convoacare CL Cata - ședință ordinară din 31.05.2019

16/05/2019 104/2019-Privind componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial in cadrul Primariei Comunei Cata

07/05/2019 103/2019-Privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

07/05/2019 102/2019-Privind instituirea serviciului de permanenta cu personal corespunzator la primaria comunei Cata, judetul Brasov, in perioada 07.05.2019-08.05.2019

02/05/2019 101/2019-Privind delegarea d-lui Kelemen Deines, ca persoana responsabila cu evidenta si emiterea autorizatiilor de functionare acordate operatorilor economici de pe raza Comunei Cata

24/04/2019 100/2019-Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in Comuna Cata, judetul Brasov, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019

19/04/2019 92-99/2019 Disoizitii cu caracter individual (asistenta sociala)

18/04/2019 91/2019-Privind convocarea Consiliului Local Cata, in sedinta ordinara in data de 24.04.2019

15/04/2019 90/2019-Privind delegarea cu caracter temporar a doamnei Csinta Ilena in functie publica de conducere de secretar al Comunei Cata, incepand cu data de 16 aprilie 2019

15/04/2019 89/2019-Privind aprobarea transferului, a doamnei Guignard Roxana in functie publica de conducere de secretar al Comunei Vulcan

05/04/2019 86-88/2019 Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

01/04/2019 85/2019 -Privind stabilirea cuantumului salariului lunar brut a dnl Dodo Arpad Vorel

29/03/2019 67-84/2019-Dispozitie cu caracter individual (asistenta sociala)

29/03/2019 65/2019-Privind prelungirea delegarii de atributii a doamnei Ciolan Maria-Alina

28/03/2019 66/2019-Privind prelungirea contractului individua de munca a doamnei Buzatu Emilia Csilla

22/03/2019 64/2019 - Convocare CL Cața - ședința ordinară din 28.03.2019

14/03/2019 63/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

13/03/2019 62/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

12/03/2019 60-61/2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

08/03/2019 59/2019 - Privind numirea comisiei de evaluare şi examinare a partenerilor în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat - proiect Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc

07/03/2019 58/2019 - Convocarea CL Cața - ședința extraordinară din 11.03.2019

07/03/2019 57/2019 - Privind modificarea indemnizațiilor lunare brute ale primarului și viceprimarului Comunei Cața, respectiv a salariilor de bază lunare brute ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Pr

06/03/2019 56/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

28/02/2019 46-55/2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

28/02/2019 45/2019 - Privind acordarea indemnizației de hrană funcționarilor publici, personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Cața și asistenților personali ai persoanelor cu handicap

28/02/2019 44/2019 - Privind delegarea exercitării unor atribuții dl. KELEMEN Deines, viceprimarul Comunei Cața, jud. Brașov

27/02/2019 43/2019 - Cu privire la constituirea Comisiei de recepție pentru lucrări, servicii și produse obiect al contractelor de achiziții publice

27/02/2019 42/2019 - Privind numirea Comisei de evaluare a ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru

26/02/2019 41/2019 - Privind desemnarea dnei LEON Anastasia în calitate de persoană responsabilă cu realizarea achizițiilor directe în cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

22/02/2019 40/2019 - Privind constituirea Comisia pentru verificarea respectării încărcăturii de animale,ha,contract, în corelare cu suprafeţele de pajiști utilizate

22/02/2019 39/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

22/02/2019 38/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

18/02/2019 37/2019 - Privind convocarea CL - ședința ordinară din 22.02.2019

13/02/2019 36/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

12/02/2019 35/2019 - Privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor în vederea încheierii Contractului de închiriere pentru spațiul situat în localitatea Cața, str. Principală nr. 261, Jud. Brașov

06/02/2019 33-34/06.02.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

05/02/2019 32/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

05/02/2019 31/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual

05/02/2019 30/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

01/02/2019 29/01.02.2019 - Cu privire la aprobarea Nomenclatorului arhivistic cu termenele de păstrare a documentelor create de compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Cața

01/02/2019 28/01.02.2019 - Privind încadrarea în funcția contractuală - Expert local romi, grad profesional referent debutant la Compartimentul asistență socială a doamnei BUZATU Emilia-Csilla

31/01/2019 18-27/31.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

31/01/2019 17/31.01.2019 - Privind actualizarea numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de către beneficiarii ajutorului social

28/01/2019 15-16/28.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual

18/01/2019 14/18.01.2019 - Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

18/01/2019 13/18.01.2019 - Privind majorarea salariului de bază lunar brut

15/01/2019 12/15.01.2019 - Privind convocarea CL- ședința ordinară din 21.01.2019

15/01/2019 11/15.01.2019 - Cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu problemele de arhivă din cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

15/01/2019 10/15.01.2019 - Privind prelungirea perioadei de inventariere a patrimoniului Comunei Cața, jud. Brașov

15/01/2019 09/15.01.2019 - Privind constituirea, în cadrul Primăriei Cața, a comisiei competente pentru efectuarea activității de inspecție fiscală asupra contribuabililor/plătitorilor persoane fizice și juridice

14/01/2019 8/ 14.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

14/01/2019 7/14.01.2019 - Privind constituirea Comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Expert local romi

10/01/2019 4-6/10.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

10/01/2019 3/10.01.2019 - Privind delegarea de atribuții pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 1.2.2019, a doamnei CIOLAN Maria-Alina, angajată în calitate de expert romi – Compartimentul asistență socială

07/01/2019 2/07.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual

04/01/2019 1/04.01.2019 - Privind convocarea CL - ședința extraordinară din 08.01.2019