22/02/2019 38/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

18/02/2019 37/2019 - Privind convocarea CL - ședința ordinară din 22.02.2019

13/02/2019 36/2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

12/02/2019 35/2019 - Privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor în vederea încheierii Contractului de închiriere pentru spațiul situat în localitatea Cața, str. Principală nr. 261, Jud. Brașov

06/02/2019 33-34/06.02.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

05/02/2019 32/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

05/02/2019 31/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual

05/02/2019 30/05.02.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

01/02/2019 29/01.02.2019 - Cu privire la aprobarea Nomenclatorului arhivistic cu termenele de păstrare a documentelor create de compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Cața

01/02/2019 28/01.02.2019 - Privind încadrarea în funcția contractuală - Expert local romi, grad profesional referent debutant la Compartimentul asistență socială a doamnei BUZATU Emilia-Csilla

31/01/2019 18-27/31.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

31/01/2019 17/31.01.2019 - Privind actualizarea numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de către beneficiarii ajutorului social

28/01/2019 15-16/28.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual

18/01/2019 14/18.01.2019 - Privind modificarea cuantumului indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

18/01/2019 13/18.01.2019 - Privind majorarea salariului de bază lunar brut

15/01/2019 12/15.01.2019 - Privind convocarea CL- ședința ordinară din 21.01.2019

15/01/2019 11/15.01.2019 - Cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu problemele de arhivă din cadrul Primăriei Comunei Cața, județul Brașov

15/01/2019 10/15.01.2019 - Privind prelungirea perioadei de inventariere a patrimoniului Comunei Cața, jud. Brașov

15/01/2019 09/15.01.2019 - Privind constituirea, în cadrul Primăriei Cața, a comisiei competente pentru efectuarea activității de inspecție fiscală asupra contribuabililor/plătitorilor persoane fizice și juridice

14/01/2019 8/ 14.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual (asistență socială)

14/01/2019 7/14.01.2019 - Privind constituirea Comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Expert local romi

10/01/2019 4-6/10.01.2019 - Dispoziții cu caracter individual (asistență socială)

10/01/2019 3/10.01.2019 - Privind delegarea de atribuții pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 1.2.2019, a doamnei CIOLAN Maria-Alina, angajată în calitate de expert romi – Compartimentul asistență socială

07/01/2019 2/07.01.2019 - Dispoziție cu caracter individual

04/01/2019 1/04.01.2019 - Privind convocarea CL - ședința extraordinară din 08.01.2019