Anunt - Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu MODRENIZARE STRAZI COMUNA CATA

Nr.inreg. 1610/19.03.2019  COMUNA CATA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MO...

Anunt - privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA CATA

Nr.inreg. 1609/19.03.2019    COMUNA CATA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunț selecție parteneri, apelul de proiecte "Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc"

ANUNT SELECTIE PARTENERI pentru participarea in cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație i...

OFERTA VÂNZARE TEREN OLARU MARIA

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN OLARU MARIA

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Secretariatul General al Guvernului, in calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, in calitate de partener, implementează proiectul:&nb...

Plan de interviu pentru concurs - Expert local romi

Plan de interviu Pentru concursul organizat in data de 30.01.2019 in vederea ocuparii postului Expert local romi   Comisia de concurs stabileș...