Comuna Cata cu sediul in localitatea Cata, str. Principala, nr. 223, jud. Brasov in baza HG 188/1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru functie publica de executie. Denumirea postului - Consilier, clasa I, grad profesional: Asistent, structura: CONTABILITATE

Conditii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respewctiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintilor economice:
  • vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului.

Dosarele de inscriere se depun individual la sediul institutiei.

Date de contact: str. Principala, nr. 223, loc. Cata, Jud. Brasov

tel/fax 0268/248/533

e-mail primariacata@yahoo.com