Primăria Caţa județul Brașov

Anunt - aviz de gospodarire a apelor pentru investiția ’’Înființare sistem de canalizare în com. Cața, județul Brașov’’

COMUNA CAȚA, sat Cața, str. Principală nr. 223, județul Brașov, 0268 – 248563, intenționează să solicite de la S.G.A. Brașov, aviz de gospodarire a apelor pentru investiția ’’Înființare sistem de canalizare în com. Cața, județul Brașov’’ ce se va realiza în  Comuna Cața cu satele: Cața, Drăușeni, Ionești, Paloș și Beia.

Această investiție este nouă

Ca rezultat al realizarii investiției vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: Quz zi med.= 380 m3/zi, ce se vor evacua în râul Homorodul Mare după ce au fost epurate prin stația de epurare de tip SBR.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtină informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, Adresa: Str. M. Cranţa, nr. 32, Braşov, E-mail: dispecerat.sgabv@gmail.com , Telefon: +40 268 414 567 Fax: +40 268 475 622

dupa data de 08.04.2019