Primăria Caţa județul Brașov

Anunț - CADASTRU GRATUIT SECTOR CADASTRAL Nr.6 PALOS PRIN P.N.C.C.F. 2015 - 2023

      S-au demarat lucrările de cadastru sistematic în comuna Caţa jud.Braşov în sectorul cadastral nr.6 aflat in extravilanul localităţii  PALOŞ  cu finanţare prin   Programului Naţional  de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 .

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară .

Tarlalele care fac obiectul Contractului de prestari servicii cu nr.24/19.07.2019  sunt urmatoarele :

T26, T27, T29, T30, T47, T48, T49, T50, T51, T53, T54, T56, T57 .

      În vederea demarării lucrărilor de cadastru, subliniem necesitatea colaborării dumneavostră cu firma executantă, S.C. TOPOMAP EXPERT S.R.L., în scopul efectuării măsurătorilor şi verificării actelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor ( teren extravilan ), în sensul :

-  de a permite accesul pe proprietate a reprezentanţilor firmei executante, S.C. TOPOMAP EXPERT S.R.L.;

-  de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipa care realizează lucrările de specialitate;

-  de a vă prezenta la sediul primăriei Caţa cu actele de proprietate în original,  pentru ca echipa noastră să facă copii conforme ( contract de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate şi după caz certificate de moştenitor, certificate de deces,certificat de legatar,hotărâre judecătorească, act de partaj, act de donaţie, etc. ) şi acte de identitate sau copii ale tuturor proprietarilor/moştenitorilor ;

-  de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţineţi în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale ;

-  de a depune cerere de rectificare daca datele publicate nu sunt corecte în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnice la sediul Primăriei .

Asfel este necesar să vă prezentaţi la sediul Primăriei Caţa, etaj.1, compartiment Cadastru, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar  08:00 - 16:00, cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor . 

Participarea Dumneavoastra activa si acordarea intregului suport echipelor desemnate va garanta succesul acestui proiect .

Spot publicitar PNCCF 2015 - 2023