Primăria Caţa județul Brașov

Anunţ - CADASTRU GRATUIT UAT CAȚA PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015 – 2023

S-au demarat lucrările de cadastru sistematic în comuna Caţa jud.Brașov în sectoarele cadastrale nr.13, 26, 29, 37 situate în extravilanul localităţilor  Cața si Drăuşeni cu finanţare prin Programului Naţional  de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 .

        Conform Contractelor de Prestări Servicii nr.05, 06, 07, 08/18.02.2020 înregistrarea sistematică a imobilelor se va face pentru următoarele tarlale :

Sat CAȚA        T43, T44, T46, T58, T59, T60, T61, T63, T64, T65, T66, T67, T68, T69, T70, T86, T85, T87, T88, T95, T96, T97.

                       

 

Sat DRĂUȘENI     T117

       Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea  GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară .

       În vederea demarării lucrărilor de cadastru, subliniem necesitatea colaborării dumneavostră cu firma executantă, S.C. TOPOMAP EXPERT S.R.L. și Primăria Cața, în scopul efectuării măsurătorilor şi verificării actelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor         ( teren extravilan ), în sensul :

-  de a permite accesul pe proprietate a reprezentanţilor firmei executante, S.C. TOPOMAP EXPERT S.R.L.;

-  de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipa care realizează lucrările de specialitate;

-  de a vă prezenta la sediul primăriei Caţa cu actele de proprietate în original,  pentru ca echipa noastră să facă copii conforme ( contract de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate şi după caz certificate de moştenitor, certificate de deces,certificat de legatar,hotărâre judecătorească, act de partaj, act de donaţie, etc. ) şi acte de identitate sau copii ale tuturor proprietarilor/moştenitorilor ;

-  de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţineţi în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale ;

-  de a depune cerere de rectificare daca datele publicate nu sunt corecte în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnice la sediul Primăriei .

Asfel este necesar să vă prezentaţi la sediul Primăriei Caţa, etaj.1, compartiment Cadastru, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar  08:00 - 16:00, cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor . 

Participarea Dumneavoastra activa si acordarea intregului suport echipelor desemnate va garanta succesul acestui proiect, pentru orice nelamurire aveți ne puteți contacta la   tel. 0268248533 .

Spot publicitar PNCCF 2015 - 2023