Primăria Caţa județul Brașov

ANUNȚ - cursuri de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 10 Agro – mediu și climă și ai Măsurii 11 Agricultură ecologică.

ANUNȚ

Având în vedere adresa nr. 2517/10.08.2020 emisă de Agenția Națională a Zonei Montane, referitor la cursuri de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 10 Agro – mediu și climă și ai Măsurii 11 Agricultură ecologică.

    Agenția Națională a Zonei Montane organizează în perioada următoare, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care dețin angajamente pe Măsura 10 Agro – mediu și climă și ai Măsurii 11 Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020). Cursurile au o durată de 24 de ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

      Actele necesare înscriirii la curs sunt următoarele:

1.     Copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;

2.     Copie certificat de naștere al beneficiarului;

3.     Cerere tip;

4.     Fișa fermierului.

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține de la Oficiul de Dezvoltare Montană Lisa, Județul Brașov. Persoană de contact: consilier superior, PALER Florentina, florentina.paler@azm.gov.ro, telefon: 0783229067.