Primăria Caţa județul Brașov

Anunț de anulare a achiziției directe pentru ”Servicii de arhivare”

3545/28.06.2019

 

 

 

Anunț de anulare a achiziției directe pentru ”Servicii de arhivare”, conform anunțului postat pe site în data de 24.06.2019

Proces verbal întocmit astăzi, 28.06.2019

 

  Urmare a anunțului publicat pe site www.comunacata.ro, secțiunea achiziții publice ”Cerere de oferta”, din data 24.10.2019 cu termen de depunere oferte 05.07.2019, ora 10.00.

In temeiul art. 212 din Legea nr. 98/2016-privind achizițiile publice

1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Prin urmare ”Caietul de sarcini” aferentă anunțului necesită modificări și completări, ceea ce duce la anularea Anunțului de achiziție directă ”Servicii de arhivare (servicii de legare și arhivare documente)” publicat pe situl www.comunacata.ro