Primăria Caţa județul Brașov

Anunț - privind decizia de revizuire a Deciziei etapei de încadrare ”Alimentare cu apă în comuna Cața, județul Brașov”

                           3739/11.07.2019                         

     

ANUNȚ

     COMUNA CAȚA anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul Alimentare cu apă în Comuna Cața, jud. Brașov amplasat în com. Cața, satele: Cața, Paloș, Beia, Drăușeni și Ionești, jud. Brașov.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Brașov, str.Politehnicii nr. 3 și la sediul Primăriei Comunei Cața, com. Cața, sat Cața, str. Principal nr. 223 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

      Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM BRAȘOV, str.Politehnicii nr. 3 în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a aurorității competente pentru protecția mediului.