Primăria Caţa județul Brașov

Anunt - privind etapa de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvolatare” Înfiintare sistem de canalizare in comuna Cața, judetul Brasov

ANUNT

        Comuna Cata titular al proiectului ,,Infiintare sistem de canalizare in comuna Cata, judetul Brasov”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” , pentru proiectul ,,Infiintare sistem de canalizare in comuna Cata, judetul Brasov”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Cata, satele: Cata, Palos, Beia, Drauseni, Ionesti.

       Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str.Politehnicii, nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vinery intre orele 8:0-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

       Publicul interest poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.