Primăria Caţa

județul Brașov

ANUNT

        Comuna Cata titular al proiectului ,,Modernizare strazi in comuna Cata, judetul Brasov”, anunta publicul interest asupra luarea deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” , pentru proiectul ,,Modernizare strazi in comuna Cata, judetul Brasov”, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Cata, satele: Cata, Palos, Beia, Drauseni, Ionesti.

       Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brasov, str.Politehnicii, nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:0-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro.

       Publicul interest poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.