Anunț public referitor la "Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Cața, județul Brașov"

            Primăria Comunei Cața anunță publicul interesat asupra intenției de actualizare a "Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Cața, județul Brașov".

            Conform Legii nr. 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011, în vederea modificării și completării Legii nr. 350/2001- amenajarea teritoriului și urbanism, Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul Urbanistic General, să îl actualizeze la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

            Termenul de expirare a documentației PUG în vigoare, precum și necesitatea actualizării suportului topografic, al studiilor de fundamentare și planificarea extinderilor satelor componente conform tendințelor de dezvoltare actuale, reprezintă argumente în favoarea revizuirii Planului Urbanistic General.

            Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Comunei Cața, în termen de 25 de zile de la afișarea prezentei informări.

            Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Comunei Cața,

 comuna Cața, județul Brașov.