Primăria Caţa județul Brașov

ANUNȚ - vânzare imobil CF 102130, în suprafață de 49665 mp (licitație)

Primaria Comuna Cata cu sediul in localitatea Cata,str.Principala ,nr.223,jud.Brasov ,organizeaza în data de 29.09.2020 ora 11:00 licitație publică pentru vânzarea imobilului aflat în Comuna Cata ,sat Paloș ,jud.Brașov ,evidențiat în CF.102130 sub nr.cad.102130,în suprafață de 49665 mp.

Prețul de pornire la licitație este de 12.960,00 euro.

Cei interesați pot achiziționa caietul de sarcini cu documentația aferentă de la sediul Primăriei Cața, contravaloarea fiind de 50 lei.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 29.09.2020.ora 9:00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin e-mail la adresa primariacata@yahoo.com, telefon.0268/248563,fax:0268/248621.