Primăria Caţa județul Brașov

ANUNȚ- vânzare imobil CF 102130, în suprafață de 49665mp (licitație)

Primaria Comunei Cața cu sediul în loc. Cața, str. Principală, nr. 223, jud. Brașov, organizează în data de 22.09.2020, ora 11:00 licitație publică pentru vânzarea imobilului, aflat în Comuna Cața, sat Paloș, județul Brașov, evidențiat în CF 102130 sub nr.cad. 102130, în suprafață de 49665mp.


Prețul de pornire la licitație este de 12.960,00 euro


Cei interesați pot achiziționa caietul de sarcini cu documentația aferentă, de la sediul Comunei Cața, contravaloarea fiind de 50 lei.


Termenul limită de depunere a ofertelor este de 22.09.2020, ora 09:00


Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin email la adresa primariacata@yahoo.com, tel: 0268/248563 sau fax: 0268/248621