Cerere de ofertă

 

           Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248563/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect:

®   Lucrări de pavare trotuar/curte Cabinet Medical Cața

 1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
 2. Tipul contractului : Contract de lucrări
 3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
 4. Valoarea estimate 10,000 lei fără TVA
 5. Durata contractului : 30 zile
 6. Descrierea obiectului contractului:  Lucrări de pavare trotuar/curte Cabinet Medical Cața

Suprafața – 183 m2

Bodrură – 13ml

 

Lucrări necesare:

 

-          Pregătirea stratului support se va face prin decapertarea suprafeței existente 100-350mm, se va crea o ușoară pantă pentru drenare;

-          Pe suprafață decopertată se va așterne un strat de piatră spartă (criblură)100-350mm, se va compacta și se va așterne un trat de nisip (sort  0-4mm) cu grosime de 10-50mm(pat de pavaj)

-          Montarea pavelelor se va face prin batere cu ciocanul de cauciuc;

-          Bordurile se vor monta pe șapa umedă.

 

 1. Data limită de depunere a ofertelor 21.08.2018. ora 16 .00
 2. Cod CPV : 45432112-2 – Pavare (Rev.)
 3. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
 4. Limba de redactare a ofertei : Română
 5.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei
 6. Materialele vor fi asigurate de către beneficiar.

 

 

VICEPRIMAR

KELEMEN DEINES