Primăria Caţa județul Brașov

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din aparatului de specialitate al primarului comunei Caţa - Consilier achiziţii publice

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 01.02.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Cata, str. Principala, nr. 223, judetul Brasov
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Tudosă Marcela, referent tel. 0268 248 563, fax: 0268 248 621 email: primariacata@yahoo.com

Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier achiziţii publice
Descriere post
 
Localizare post
Clasa: I
Grad: asistent

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ACHIZITII PUBLICE SI PROIECTE
PRIMĂRIA COMUNEI CATA
Localitate: CATA
Judeţ: BRAŞOV
Condiţii de participare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor economice.
- să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării funcţiei publice de execuţie de minimum 1 an

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune, la sediul instiutiei, in termen de 20 de zile de la data publicarii pe site- ul Institutiei, respectiv începand din data de 31.12.2020 pana în data de 19.01.2021 si trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Anunțul se gsește și pe situl ANFP, la adresa http://www.anfp.gov.ro/Concurs/141170