Primăria Caţa județul Brașov

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Caţa, judeţul Braşov

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Caţa, judeţul Braşov organizat in temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 18.01.2021, ora 11:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Cata, strada Principala, nr. 223, judetul Brasov

Condiţii de participare

• Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrativa, sau stiinte politice;
• Studii universitare de master absolvite cu diploma in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Vechime in specialitatea studiilor, necesara exercitarii functiei publice – minimum 5 ani.
• In cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea juridica, administrativa, sau stiinte politice si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 465 alin. (3) si art. 468 alin (2), lit. (a) din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii in urmatoarea ordine:
a. persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absovite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art. 468, alin,(2), lit. (a);
b. persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridical, administrativa sau stiinte politice;
c. persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

 

Pentru mai pulte detalii, accesați pagina http://www.anfp.gov.ro/Concurs/140887