Primăria Caţa județul Brașov

Informare - privind obținerea avizului de gospodărirea apelor pentru realizarea investiţiei: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV”


nr. înreg: 2293/15.06.2020

 

Proces verbal de afișare

           Comuna Caţa, jud. Braşov,   cu sediul  în Comuna Caţa, Cod postal -507040, Localitatea Caţa, Str. Principală,  Nr. 223, Jud. Braşov,  România, tel. +40/268/248 563, ce intenţionează să solicite: Aviz de gospodărirea apelor pentru realizarea investiţiei: „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV”, ce se va realiza în  Comuna Caţa, localităţile  Paloş şi Beia, jud. Braşov, intravilan şi extravilan. Se realizeaza o investiție nouă.

          Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

          Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot face la adresa sus menţionată, persoană de contact: primar Vocilă Gheorghe, telefon 0268248563, sau la sediul S.G.A. Brașov str. Maior Cranță nr. 32, după  data de 15.06.2020