ANUNT

Primaria Comunei Cata cu sediul in loc. Cata, str. Principala, nr. 223, jud. Brasov, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui spaţiu destinat desfasurarii  activitatilor de birou , situat in comuna Cata, sat Palos, nr.203, jud.Brasov, pe o perioada de 10 ani.

Licitatia va avea loc in data de 09.10.2018 ora 14:00 la sediul Primarie Cata, iar data limita de depunere a ofertelor este 09.10.2018, ora 13:00.

Caietul de sarcini poate fi ridicat , in baza unei solicitari scrise, de la sediul Primariei Cata, dupa achitarea cuantumului garantiei de participare in valoare de 144,00  lei, la caseria Primariei Cata.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin email la adresa primariacata@yahoo.com, telefon: 0268/248563 sau fax: 0268/248621