Plan de interviu

Pentru concursul organizat in data de 30.01.2019 in vederea ocuparii postului Expert local romi

 

Comisia de concurs stabilește următorul plan de desfășurare a interviului:

1.      Interviul va avea loc în data de 30.01.2019, ora 10:00 la sediul primăriei Cața;

2.      Fiecare membru al comisei de concurs poate adresa întrebări candidațiilor;

3.      Se vor adresa întrebări pentru punctarea următoarelor criterii de evaluare:

a)      Abilități de comunicare – 20 puncte;

b)      Capacitatea de analiză și sinteză – 30 puncte;

c)      Abilități impuse de funcție: capacitatea de lucru în echipă/independent, capacitatea de consiliere, capacitatea de a îndeplini atribuții în mod organizat și de a găsi soluții în rezolvarea problemelor – 30 puncte;

d)     Motivația candidatului – 10 puncte;

e)      Comportamentul în situații de criză – 20 puncte.

4.      Întrebările și răspunsurile se vor consemna în anexă la procesul verbal, semnată de membrii comisei și de candidat;

5.      Punctajul acordat va fi consemnat în fișele individuale ale membrelor comisei de concurs și în borderoul de notare, iar punctajul final pentru interviu va fi stabilit prin medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisei.

 

Comisia de concurs:

 

              Leon Anastasia

              Tudosă Marcela

              Ciolan Maria-Alina

 

Secretar comisie

             Csinta Ilena