S-au demarat lucrările de cadastru sistematic în comuna Caţa jud.Braşov în cadrul   Programului Naţional  de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 .

Tarlalele care fac obiectul Contractelor de prestari servicii cu nr.18/20.06.2018 , 19/20.06.2018 , 20/20.06.2018 sunt urmatoarele : T73,T74,T75,T76,T77,T78,T79,T80,T81,T82,T84,T89,T94,T101,T102,T104,T106,T118,T119,T120,T125.

Persoanele care detin imobile in aceste tarlale sunt rugate sa depuna actele necesare intabularii gratuite a terenurilor in locatia si ora stabilita .
 

      Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară .

      Pentru a efectua GRATUIT cadastru pentru terenurile extravilane şi pentru a le înregistra în  CARTEA FUNCIARĂ aveţi de făcut următorii paşi :


  •  Vă prezentaţi la sediul Primăriei cu actele de proprietate în original pentru ca echipa noastră să facă copii conforme ( titlul de proprietate şi după caz certificate de moştenitor,certificate de deces,certificat de legatar,hotărâre judecătorească etc. ) şi acte de identitate sau copii ale tuturor proprietarilor/moştenitorilor ;
  •  Colaboraţi cu specialiştii care vor efectua măsurătorile permiţând accesul pe proprietate şi fiind prezenţi pentru identificarea corectă a limitelor proprietăţii dumneavoastră ;
  •  Mergeţi la Primărie după afişarea rezultatelor lucrărilor de cadastru şi verificaţi dacă informaţiile despre proprietatea dumneavoastră sunt corecte ;
  •  Depuneţi cerere de rectificare daca datele publicate nu sunt corecte în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnice la sediul Primăriei .

 

Programul de primire a documentelor este de la data de 03.09.2018 – 28.01.2019  în fiecare zi de Luni  între orele    10:00 – 16:00 la Caminul Cultural Cata in sala mica .

Participarea Dumneavoastra activa si acordarea intregului suport echipelor desemnate va garanta succesul acestui proiect .

Spot publicitar PNCCF 2015 - 2023