Primăria Caţa județul Brașov

Taxe și impozite - ”Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozetelor și taxelor locale, pentru anul 2021”

Nr.înreg. 5001/27.11.2020

ANUNȚ

     În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată primarul comunei Cața, aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

”Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozetelor și taxelor locale, pentru anul 2021”

     Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoarede recomandare cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat (prin poștă, personal sau email la adresa primariacata@yahoo.com), al cărui conținut îl dăm publicității.

     Proiectul de hotărâre poate fi consultat la avizerul instituției, pe site-ul www.comunacata.ro și la Secretariatul Primăriei.